ویژگیهای شیعی امام مهدی عج در روایات اهل سنت
82 بازدید
ناشر: پزوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1395
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
اثبات برخی ویژگیهای امام مهدی عج که اهل سنت انها را از اعتاقاد مختص شیعیان میدانند با تحلیل و بررسی روایات صحیح از منابع معتبر اهل سنت برای نخستین بار